SWOT

Stap 2: de SWOT-analyse

Om te weten wat je wilt veranderen, en met je team denkt aan te kunnen, zul je eerst in beeld moeten hebben hoe sterk je nu bent, en wat je minder sterke punten zijn. Bovendien moet je inzicht krijgen in de externe kansen en bedreigingen die er zijn. Ofwel: maak een SWOT-analyse.

Het model is ‘eeuwenoud’, en net als het Canvas ijzersterk in zijn eenvoud en helderheid in de vraagstelling.
In het Nederlands: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Waarbij de bovenste twee gaan over de eigen organisatie  en de twee onderste externe aspecten zijn, de buitenwereld.

Net als bij het Canvas is het belangrijk om de punten kernachtig te formuleren, en je te beperken tot de drie of vier belangrijkste items per vraag.
En meer nog dan bij het Canvas is het van belang om consensus in het team te bereiken over de opgevoerde punten. Want je kiest er in de volgende stap de onderwerpen uit om mee aan de slag te gaan.
(Een mooie manier om te kijken of je de punten helder hebt geformuleerd is, om te toetsen of je het feit en de oorzaak goed hebt gescheiden. Je benoemt het feit, en je hebt idee├źn over de oorzaak of oorzaken).

En hierna doe je stap 3: Kiezen!