Kiezen!

Strategische doelen kiezen

Nu komt een belangrijke stap, waar je echt de tijd voor moet nemen: kiezen.
Op basis van de ingevulde Canvas en SWOT-analyse ga je als team besluiten wat je gaat aanpakken.
Wat wil je? Wat is haalbaar? Hoe ambitieus mag en moet het zijn? Wat is essentieel om de continuïteit van het bedrijf of de afdeling zeker te stellen?
Maak eerst een shortlist van onderwerpen waar je in principe mee aan de slag wilt.

Tip-5: kies twee lichte en twee zware klussen

Dat proces van kiezen kun je wellicht effectiever maken, door per item van de shortlist een onderscheid te maken tussen ‘urgent’ versus ‘minder urgent’ en ‘belangrijk’ versus ‘minder belangrijk’.  Het is duidelijk, dat je eerst de items van de categorie  ‘belangrijk en urgent’ zult aanpakken.

(Een handig schema om dat ‘meer of minder belangrijk’ en ‘meer of minder urgent’ in beeld te brengen is met de zogenaamde prioriteitenmatrix.)

Als je de items hebt gekozen om aan te gaan werken, kun je die in één term verwoorden? Zo ja, dan heb je een mooie titel voor op het Actieplan, de ‘Ambitie’.
(Het kan ook zijn, dat je meteen al die ambitie kon formuleren, die je vervolgens uitwerkt in enkele concrete subdoelen. ook goed, natuurlijk…)

→  Ga door naar: Actieplan.