Canvas

Wat is een businessmodel, en waarom en wanneer is het zinvol om te denken in termen van een model? En hoe werkt het beroemde Business Model Canvas-gereedschap van Alexander Osterwalder?  Zijn startpunt is een scherpe definitie van een business- of bedrijfsmodel:

‘Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van
hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt’

Zijn uitwerking in het inmiddels beroemde boek Business Model Generation, het ‘Canvas’,  is een krachtig model om een bedrijf of organisatie in beeld te brengen.
Met kernachtig geformuleerde antwoorden op negen vragen wordt een vel ( het Canvas) gevuld. Zet erboven over welke entiteit (afdeling of geheel bedrijf) het gaat, het team dat het canvas heeft ingevuld en de datum, en klaar is Kees.

De beroemde negen vragen

Die vragen zijn eenvoudig. Korte en krachtige antwoorden vinden vereist wel wat aandacht.

Tip 3:  Begin bij klantsegmenten en kernwaarde
 • Klantsegmenten

  De vraag luidt: wie zijn uw klanten? Nauwkeuriger: wie zijn uw gebruikers, en wie zijn uw betalende klanten? (Die twee hoeven niet samen te vallen…);

 • Kernwaarde

  Dit is de belangrijkste vraag: welke waarde levert u aan uw klanten? Anders gezegd: welk probleem (of luxe-probleem) lost u op?  Daarbij moet je proberen onderscheid te maken tussen de praktische, functionele waarde en de emotionele waarde. (Beide kunnen voor elk van de klantsegmenten wel wat verschillen);

 • Klantrelatie

  De vraag is: hoe verhoudt u zich tot uw klanten? Wat weet u van uw klanten? En ook: hoe goed wilt u contact met ze hebben (en houden);

 • Kanalen

  Via welk kanaal of kanalen vinden uw klanten u en levert u uw producten?

 • Inkomstenstromen

  Hoe komt u aan uw inkomsten? Maar ook: scoort u niet alleen geld, maar ook reputatie? (En als bij-vraag: krijgt u er zelf ook energie van? Wel zo handig, als u het vol wil houden….);

 • Kernactiviteiten

  Ook een logische vraag: welke activiteiten voert u uit om de kernwaarde bij uw klanten te krijgen?

 • Mensen en Middelen

  Wie en wat hebt u ter beschikking om die activiteiten uit te voeren?

 • Partners

  You never walk alone. Ofwel: met welke (drie belangrijkste) partijen werkt u samen? Toeleveranciers, maar ook uw netwerken;

 • Kosten

  Welke kosten maakt u bij al die activiteiten?

That’s all!
Als het in de eerste ronde aardig gelukt is om het in te vullen, kun je naar stap twee:

→ ga door naar de SWOT-analyse.