Canvas

Wat is een businessmodel, en waarom en wanneer is het zinvol om te denken in termen van een model? En hoe werkt het beroemde Business Model Canvas-gereedschap van Alexander Osterwalder?  Zijn startpunt is een scherpe definitie van een business- of bedrijfsmodel:

‘Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van
hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt’

Zijn uitwerking in het inmiddels beroemde boek Business Model Generation, het ‘Canvas’,  is een krachtig model om een bedrijf of organisatie in beeld te brengen.
Met kernachtig geformuleerde antwoorden op negen vragen wordt een vel (in het Engels: ‘Canvas‘) gevuld. Zet erboven over welke entiteit (de afdeling of de hele organisatie c.q. bedrijf) het gaat, het team dat het canvas heeft ingevuld en de datum, en klaar is Kees.

De beroemde negen vragen

Die vragen zijn eenvoudig. Korte en krachtige antwoorden vinden vereist wel wat aandacht.

Tip 3:  Begin bij klantsegmenten en kernwaarde
 • Klantsegmenten

  De vraag luidt: wie zijn uw klanten? Nauwkeuriger: wie zijn uw gebruikers, en wie zijn uw betalende klanten? (Die twee hoeven niet samen te vallen…)

  (‘Wij hebben geen klanten!’ hoor ik vaak vanuit de zaal geroepen. Maar elke groep mensen, die samen een gemeenschappelijk doel hebben, hebben dat doel ultimo voor andere mensen. Of voor zichzelf, dat kan ook, bijvoorbeeld een biljartvereniging. Dan zijn de eigen leden dus de ‘klanten’. Dat woord moet je dus niet te letterlijk nemen, maar het geeft el scherp aan ‘voor wie je het allemaal doet’.

 • Kernwaarde

  Dit is de belangrijkste vraag: welke waarde levert u aan die genoemde klanten? Anders gezegd: welk probleem (of luxe-probleem) lost u op?  Daarbij moet je proberen onderscheid te maken tussen de praktische, functionele waarde en de emotionele waarde. (Beide waarden kunnen voor elk van de klant-segmenten wel wat verschillen);

 • Klantrelatie

  De vraag is: hoe verhoudt u zich tot uw klanten? Wat weet u van uw klanten? En ook: hoe goed wilt u contact met ze hebben (en houden);

 • Kanalen

  Via welk kanaal of kanalen vinden uw klanten u en levert u uw producten?

 • Inkomstenstromen

  Hoe komt u aan uw inkomsten? Maar ook: scoort u niet alleen geld, maar ook reputatie? (En als bij-vraag: krijgt u er zelf ook energie van? Wel zo handig, als u het vol wil houden….);

 • Kernactiviteiten

  Ook een logische vraag: welke activiteiten voert u uit om de kernwaarde bij uw klanten te krijgen?

 • Mensen en Middelen

  Wie en wat hebt u ter beschikking om die activiteiten uit te voeren?

 • Partners

  You never walk alone. Ofwel: met welke (drie belangrijkste) partijen werkt u samen? Toeleveranciers, maar ook uw netwerken;

 • Kosten

  Welke kosten maakt u bij al die activiteiten?

That’s all!
Kijk nog eens goed naar het resultaat. Als er nu een ‘vreemde’ binnenkomt, kun je hem of haar dan aan de hand van het Canvas goed uitleggen wie jullie zijn en welke betekenis je voor wie wil hebben?

Als het aardig gelukt is om het helder in te vullen, kun je naar stap twee:

→ ga door naar de SWOT-analyse.