Actieplan

 

Stap 4: het Actieplan

In stap 3 heb je op basis van de SWOT-analyse met je team strategische keuzes gemaakt, en besloten welke items je aan gaat pakken, op korte en op langere termijn. Bijvoorbeeld twee voor dit jaar en twee voor de komende twee jaar.

Het hier gepresenteerde Actieplan is afgeleid van de zogenaamde OGSM-methodiek, in Nederland populair geworden door het boekje Businessplan op 1 A4 van Marc van Eck en Ellen Leenbouts van het strategisch marketingbureau Business Openers

De aanpak van het Actieplan
  1. Kijk of je meteen al een AMBITIE kunt formuleren, waar de items die jullie willen aanpakken in zitten samengevat. (Als dat niet lukt, ga eerst naar ‘2’, en probeer het later nog een keer…);
  2. Formuleer een beperkt aantal concrete subdoelen op basis van een gekozen strategie voor de komende tijd. Die subdoelen moeten bij voorkeur SMART worden geformuleerd, en dus heel specifiek en goed meetbaar zijn;
  3. Werk die doelstellingen uit in concrete projecten: wat gaan we doen om die doelstellingen te halen. Geef aan hoe je het projectresultaat wil gaan meten.
    (Die projecten hoeven natuurlijk niet één-op-één gekoppeld te zijn aan elk van de subdoelen, maar samen moeten ze wel de ambitie gaan realiseren);
  4. Definieer per project welke activiteiten worden gestart en onder leiding van wie.  Geef ook aan wanneer het project af moet zijn.

Goed gegaan?
Als je de drie ‘platen’ naar redelijke of grote tevredenheid van het team hebt kunnen invullen met heldere kernwoorden, dan heb je met je team goed gefundeerde veranderplannen gemaakt.
Gefeliciteerd! En veel succes met de implementatie!